rjt

מערכת הכלור מקוונת של מי ים אלקטרוליזה MGPS

  • מערכת הכלור מקוונת של מי ים אלקטרוליזה MGPS

    מערכת הכלור מקוונת של מי ים אלקטרוליזה MGPS

    הסבר מערכת הכלרה אלקטרוליזה של מי ים משתמשת במי ים טבעיים לייצור תמיסת נתרן היפוכלוריט מקוונת בריכוז של 2000ppm על ידי אלקטרוליזה של מי ים, שיכולה למנוע ביעילות את צמיחת החומר האורגני על הציוד.תמיסת הנתרן היפוכלוריט ניתנת ישירות למי הים דרך משאבת המדידה, ובקרה יעילה על הצמיחה של מיקרואורגניזמים מי הים, רכיכות וביולוגיים אחרים.והוא נמצא בשימוש נרחב בתעשיית החופים.זה...